Yüksek Lisans Programı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

(LİSANSÜSTÜ PROGRAM KATALOGU'nun tamamına PDF olarak ulaşmak için buraya tıklayınız.)

1. GİRİŞ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği disiplini gerçekte sınırsız sayıda konu kapsar. Bu nedenle Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans programı müfredatları, genellikle, öğrencileri Metalurji ve Malzeme Mühendisliği temel  bilgileri ile donatacak şekilde hazırlanır.Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin belli bazı alanları üzerinde uzmanlaşmak isteyen öğrenciler ise Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde bir yüksek lisans derecesi almak için çalışmalarını sürdürmelidirler.  Atılım Üniversitesi Metalurji ve  Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, lisans programından yeni mezun olmuş öğrencilere, deneyimli ve çalışmakta olan, akademik çalışmalarla kendilerini geliştirmek isteyen mühendislere böylesi bir olanağı sunmaktadır.

2. PROGRAMIN AMACI

Programın amacı lisans mezunu öğrencilerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında kapsamlı ve derin bir bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamak, bilgiye ulaşmayı ve ulaşılan bilginin analiz ve değerlendirilmesini yapma ve gerçek mühendislik sorunlarını çözerken bu bilgi birikiminden nasıl yararlanacağını bilme ve problem çözme yeteneğine sahip olmalarını sağlamaktır. Ders programı ve diğer akademik faaliyetler bu amaca yönelik olarak hazırlanmıştır.

3. KAZANILAN DERECE VE SEVİYESİ

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında Tezli ya da Tezsiz programda Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Bu program, Y. Lisans seviyesinde (TYYÇ 7. Seviye) öğrenim veren bir programdır.

4. ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygunluğu ve eşdeğerliliği öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından incelenir. Eşdeğerliliği ve muafiyeti ile ilgili karar Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

5. KABUL KOŞULLARI

Bu programa öğrenci kabulü ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM MADDE 5’e gore yapılmaktadır (İlgili Yönetmeliğe erişmek için tıklayınız).

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulunde, aşağıdaki kurallar uygulanmaktadır.

 • Öğrencinin lisans mezuniyet diploması ve transkripti
 • Bu kurum ve belgelerinin tanındığına dair YÖK yazısı
 • Öğrencinin temel derslerdeki başarı durumu ve bilimsel hazırlık dersleri gereksinimi
 • Başvuru yapılan bölümün öğrenci ile yapacağı mülakatın sonucu
 • Niyet mektubu
 • Referans mektubu
 • İngilizce Dil yeterlilik belgesi:
  • Atılım Hazırlık Atlama: 60, YDS: 60 veya eşdeğerliliği Senatoca belirlenen diğer sınavlar
  • Programdaki eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle, İngilizce Dil Yeterliliklerini belgeleyemeyen öğrenciler Hazırlık Okulunda bir yıl süreyle İngilizce Hazırlık Programına katılmak zorundadırlar.

 

METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM YAPISI ve KOŞULLARI

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki seçenekli olarak tasarlanmıştır:

Tezli seçenekte en az 21 kredi (120 AKTS) toplamında derslerin tamamlanması gerekir (7 ders + kredisiz MATE 589 Mezuniyet Semineri + kredisiz MATE 597 Y.Lisans Tezi). 

Tezsiz seçenekte en az 30 kredi (90 AKTS) toplamında derslerin tamamlanması gerekir (10 ders + kredisiz MATE 500 Mezuniyet Projesi).

Tezli ve Tezsiz seçeneklerde alınması gerekli derslere ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tezli Yüksek Lisans Müfredatı:

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
AKTS
MATE 502 Malzemelerin İleri Termodinamiği
3
0
3
5
MATE 510 Malzeme Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler
3
0
3
5
MATE 585 Malzeme ve Yöntem Seçimi ve Dizayn Problemleri
3
0
3
5
MATE 589 Mezuniyet Semineri
0
0
0
5
MATE 597 Yüksek Lisans Tezi
0
0
0
80
MDES600 Araştırma Metotları ve İletişim Becerileri
3
0
3
5
  Teknik Seçmeli Ders
3
0
3
5
  Teknik Seçmeli Ders
3
0
3
5
  Teknik Seçmeli Ders
3
0
3
5
Müfredat Toplamı
21
0
21
120

 

Tezsiz Yüksek Lisans Müfredatı:

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
AKTS
MATE 500 Mezuniyet Projesi
0
0
0
40
MATE 502 Malzemelerin İleri Termodinamiği
3
0
3
5
MATE 510 Malzeme Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler
3
0
3
5
MATE 585 Malzeme ve Yöntem Seçimi ve Dizayn Problemleri
3
0
3
5
MDES600 Araştırma Metotları ve İletişim Becerileri
3
0
3
5
  Teknik Seçmeli Ders
3
0
3
5
  Teknik Seçmeli Ders
3
0
3
5
  Teknik Seçmeli Ders
3
0
3
5
  Teknik Seçmeli Ders
3
0
3
5
  Teknik Seçmeli Ders
3
0
3
5
  Teknik Seçmeli Ders
3
0
3
5
Müfredat Toplamı
30
0
30
90

 

Teknik Seçmeli Dersler:

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
AKTS
MATE 503 Bilişimsel Malzeme Bilimi
3
0
3
5
MATE 504 Malzeme Fiziği ve Kimyası
3
0
3
5
MATE 505 Malzemelerin Yapısı
3
0
3
5
MATE 508 Kinetik, Faz Dönüşümleri ve İletim
3
0
3
5
MATE 509 Malzeme Davranışlarının Teorisi, Modellenmesi ve Simülasyonu
3
0
3
5
MATE 512 Nanomalzemeler
3
0
3
5
MATE 514 Fonksiyonel Malzemeler
3
0
3
5
MATE 518 Takım ve Kalıp Malzemeleri
3
0
3
5
MATE 535 Entegre Demir & Çelik Tesisleri
3
0
3
5
MATE 541 İleri Cam Bilimi ve Teknolojisi
3
0
3
5
MATE 548 İleri Biyomalzemeler
3
0
3
5
MATE 560 Triboloji
3
0
3
5

 

MALZEME VE/VEYA METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ DIŞINDAKİ BÖLÜMLERDEN MEZUN OLMUŞ ADAYLAR İÇİN BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

Malzeme ve/veya Metalurji Mühendisliği dışındaki bölümlerden mezun olan adaylar, her adayın akademik ve profesyonel birikimlerine göre kendilerinden almaları istenecek derslerden oluşan bir bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekir. Bilimsel Hazırlık programında toplam ders saati azami 18 krediyi geçmez ve 1 takvim yılında tamamlanması gerekir.

Y. LİSANS DERECESİNİ KAZANMIŞ OLMAK İÇİN GEREKLİLİKLER VE KURALLAR:

Bu programdaki bir öğrencinin Y. Lisans derecesi ile mezuniyeti için 4.00 üzerinden Tezli programda en az 3.00, Tezsiz programda en az 2.75 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S/EX notu alarak başarılı olması gerekmektedir (ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ, Madde 22 ve 24). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi Tezli program için 120, Tezsiz program için 90’dır (Madde 24 ve 27). Mezuniyet için, Tezli programda Tez çalışması ve Seminer dersi ve Tezsiz programda Bitirme Projesi koşullarının da yerine getirilmesi gerekmektedir.