"Polimerik Doku Iskelelerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu" Üzerine Çalışan Kişiler