"Karbotermik-metalotermik İndirgenme" Üzerine Çalışan Kişiler