"Polimerik Ve Kompozit Malzemelerin Sentezlenmesi" Üzerine Çalışan Kişiler