"Camların Tribolojik Özellikleri" Üzerine Çalışan Kişiler