Publication Details

Author:B. Çetin, K. Davut, A. Yalçın
Title:Östemperlenmiş Sünek Dökme Demir Malzemelerin Savunma Sanayindeki Potansiyeli ve Kısıtları
Category:International Refereed Conference
Index:Others
Published Place:IDEFIS 2017 - 2nd International Defence Industry Symposium
Year:2017
Volume:
Pages:
Place:Kırıkkale, Turkey