Yayın Detayları

Yazar:Jongee Park, Derya Kapusuz, Abdullah Ozturk
Başlık:Sol–gel synthesis and photocatalytic activity of B and Zr co-doped TiO2
Kategori:Uluslararası Hakemli Dergi
İndis:Science Citation Index
Yayınlandığı Yer:Journal of Physics and Chemistry of Solids
Yıl:2013
Sayı:74(7)
Sayfalar:pp. 1026-1031
Ev Sahibi Şehir: