Yayın Detayları

Yazar:Jongee Park, Gurel Pekkan, Abdullah Ozturk
Başlık: Wear of MgO-CaO-SiO2-P2O5-F Based Glass Ceramics Compared to Selected Dental Ceramics
Kategori:Uluslararası Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Reseach Letters in Materials Sciences
Yıl:2007
Sayı:2007
Sayfalar:doi:10.1155/2007/698
Ev Sahibi Şehir: