Publication Details

Author:E. Keskinkılıç, A. Geveci, Y.A. Topkaya
Title:Pota Fırını Curuflarının Kükürt Giderme Davranışlarının İncelenmesi
Category:International Refereed Conference
Index:Others
Published Place:13. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi
Year:2006
Volume:
Pages:
Place: