Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin alanı çok geniş olup malzemelerin üretimlerini, şekillendirilmelerini, işlemlerini, karakterizasyonlarını ve kullanımlarındaki davranışlarını kapsar. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğini ilgilendiren malzemeler neredeyse sınırsızdır ve köprülerde, binalarda, otomobillerde vb. kullanılan çeliklerden uzay endüstrisinde kullanılan hafif malzemelere, mutfak gereçlerinden cama, silikon çiplere, yapay dokulara, implantlara, nanotellere, nanotüplere vb. varan çeşitlilik içerir. Bu malzemelerin üretimleri, şekillendirilmeleri ve işlemlerinde çeşitli mekanik, kimyasal, elektrokimyasal ve ısıl süreçler kullanılır. Bu süreçlerin temel prensipleri ve operasyon parametreleri Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin konusunu oluşturur. Malzemelerin özellikleri içyapılarına bağlıdır. Malzemelerin özellikleri ile içyapıları arasındaki ilişkiler ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği de Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin kapsamı içerisindedir. Malzemelerin kullanımları sırasındaki davranışları ve ömrünü tamamlamış malzemelerin geri dönüşümü de Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin çalışma alanları arasındadır. Bütün mühendislik dallarında malzemeler kullanılır ve bir mühendislik tasarımı çoğunlukla kullanılan malzemelerin özellikleri ile sınırlıdır. Mühendislik tasarımlarında gereken malzeme özellikleri yeni ve yüksek performanslı malzemelerin geliştirilmesini sağlarken geliştirilen yeni ve daha iyi malzemeler de mühendislik tasarımlarında değişikliklere neden olmuştur. Bunun sonucu olarak malzeme kullanan bütün mühendislik  dallarında Metalurji ve Malzeme Mühendislerine gereksinim vardır.