Laboratuvar İmkânları

METALOGRAFİ LABORATUARI

HALL NO: B-4012

5 adet optik ters metal mikroskobu, 1 adet kamera ataçmanlı metal mikroskobu ve görüntü işleme yazılımı, metalografik numune hazırlamak için disk kesici, bakalite alma ve parlatma cihazları mevcuttur. Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi çalışmalarda malzemelerin içyapıları incelenmektedir. Numunelerin kesilmesi ve parlatılması sırasında yağ, solüsyon, asit gibi malzemeler çok küçük miktarlarda kullanılmakta ve bu sarf malzemeleri kullanım sonrasında farklı kaplarda biriktirilerek saklanmaktadır.

İletişim:

Prof. Dr. Naci SEVİNÇ, +90 (312) 586 83 05, naci.sevinc@atilim.edu.tr

Teknisyen Özdemir DİNÇ, +90 (312) 586 85 39, ozdemir.dinc@atilim.edu.tr

 

 

ISIL İŞLEM LABORATUARI

HALL NO: B-4012

300, 1100 ve 1300oC sıcaklıklara çıkabilen  4 adet kutu fırın, ve 600 ve 1000oC sıcaklıklara çıkabilen iki adet tüp fırın bulunmaktadır. Ayrıca karıştırmalı tuz banyosu mevcuttur. Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi çalışmalarda malzemelerin ısıl işleminde kullanılmaktadır. Çalışmalar sırasında tehlikeli ve zararlı maddeler kullanılmamakta ve çalışmalar sonunda da bu nitelikte bir malzeme ortaya çıkmamaktadır. Tüm çalışmalar cebri havalandırmaya sahip laboratuvarda yapılmaktadır.

İletişim:

Prof. Dr. Naci SEVİNÇ, +90 (312) 586 83 05, naci.sevinc@atilim.edu.tr

Teknisyen Özdemir DİNÇ, +90 (312) 586 85 39, ozdemir.dinc@atilim.edu.tr

 

 

MEKANİK TEST LABORATUARI

HALL NO: B-4012

Çekme, Basma, Eğme deneyleri, makro ve mikro sertlik deneyleri, darbe tokluğu, yorulma ve sürünme deneyleri için cihazlar ile bazı numune hazırlama ekipmanı bulunmaktadır. Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi çalışmalarda malzemelerin mekanik özellikleri ölçülmektedir. Çalışmalar sırasında tehlikeli ve zararlı maddeler kullanılmamakta ve çalışmalar sonunda da bu nitelikte bir malzeme ortaya çıkmamaktadır.

 

İletişim:

Yrd. Doç. Dr. Kazım TUR, +90 (312) 586 83 99, kazim.tur@atilim.edu.tr

Teknisyen Yaşar KAZANÇ, +90 (312) 586 85 39, yasar.kazanc@atilim.edu.tr

 

DÖKÜM, ALAŞIMLAMA VE KATILAŞTIRMA LABORATUARI

HALL NO: B-2008 & B-3016

Bu laboratuvar eritme, katılaşma, termal analiz ve kimyasal analiz deneylerini yapacak cihazlarla donatılmıştır. Ayrıca kalıplama kum özelliklerinin tespiti için tüm cihazlar mevcuttur. İndüksiyon ocağı haznesi 100 kg çelik eşdeğeri eritme kapasitesindedir. Laboratuvarda mevcut optik emisyon spektrometresiyle demir-çelik, aluminyum, bakır ve magnezyum alaşımlarının kimyasal bileşimleri belirlenebilmektedir. Bu laboratuvar holü cebri havalandırma sistemi ile donatılmıştır. Laboratuvar, Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi faaliyetlerde alaşım hazırlama, döküm, katılaşma ve döküm kalıplama kumu deneylerinde kullanılmaktadır.

İletişim:

Yrd. Doç. Dr. Kazım TUR, +90 (312) 586 83 99, kazim.tur@atilim.edu.tr

Teknisyen Özdemir DİNÇ, +90 (312) 586 85 39, ozdemir.dinc@atilim.edu.tr

 

 

MALZEME SEÇİM, HESAPLAMA VE SİMULASYON LABORATUARI

HALL NO: B-2008

Malzeme seçimi ve katılaşma simülasyonu yazılımları kullanımı ile çalışmalar yapılmaktadır.

İletişim:

Yrd. Doç. Dr. Kazım TUR, +90 (312) 586 83 99, kazim.tur@atilim.edu.tr

 

 

SERAMİK KOMPOZİT MALZEME LABORATUARI

HALL NO: B-3044

Sinterleme fırınları, kuru ocak, manyetik ısıtıcı, temas açısı ölçüm cihazı, terazi, yoğunluk ölçüm kiti, su arıtma cihazı, el presi, pH metre, öğütücü, bulunmaktadır. Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi çalışmalarda kullanılmaktadır. Çalışmalarda küçük miktarlarda seramik tozlar ve asitler kullanılmaktadır. Çalışmalar sonunda küçük miktarlarda kullanılmış seramik tozlar ve asitler çıkmakta ve bu malzemeler kullanım sonrasında farklı kaplarda biriktirilerek saklanmaktadır.

İletişim:

Doç. Dr. Jongee PARK, +90 (312) 586 87 86, jongee.park@atilim.edu.tr

 

 

POLİMER KOMPOZİT BİYOMALZEME LABORATUARI

HALL NO: B-3044

Elektroeğirme Cihazı, Dondurarak Kurutma Cihazı, Soğutmalı Çalkalamalı İnkübatör,  Etüv, pHmetre, Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı, Hassas Terazi, DBD Plazma, Nozıl Plazma, UV-Vis Spektrometre, MTT Plaka Okuyucu, Derin Dondurucu (-86°C), Buzdolabı, Ultra Saf Su Sistemi (UP&RO), Otoklav, Santrifüj, Çalkalamalı Su Banyosu,Class-10.000 Temiz Oda, Class II Biyogüvenlik Kabini, CO2 İnkübatörü bulunmaktadır. Polimerik ve Kompozit Biyomalzemelerin Geliştirilmesi, Üretimi, Yüzey Modifikasyonu, Karakterizasyonu ve Biyouyumluluk Performanslarının Belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Çalışmalarda bazı asitler ve organik maddeler kullanılmakta ve bu malzemeler kullanım sonrasında farklı kaplarda biriktirilerek saklanmaktadır.

İletişim:

Doç. Dr. Hilal Türkoğlu ŞAŞMAZEL, +90 (312) 586 88 44, hilal.sasmazel@atilim.edu.tr

Araş. Gör. Ozan ÖZKAN, +90 (312) 586 86 87, ozan.ozkan@atilim.edu.tr

 

KOROZYON VE YÜZEY İŞLEMLERİ LABORATUARI

HALL NO: B-4014

Ekipman olarak 1 adet programlanabilir güç  kaynağı, 1 adet korozyon test cihazı ve 1 adet aşınma test cihazı vardır. Mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi çalışmalarda kullanılmaktadır. Çalışmalar sırasında farklı tuzlar içeren sular, asit gibi malzemeler çok küçük miktarlarda kullanılmakta ve bu malzemeler kullanım sonrasında farklı kaplarda biriktirilerek saklanmaktadır.

İletişim:

Yrd. Doç. Dr. Erkan KONCA, +90 (312) 586 87 85, erkan.konca@atilim.edu.tr

 

 

TAHRİBATSIZ MUAYENE LABORATUARI

HALL NO: B-4014

Malzemelerde bulunabilecek iç ve yüzey hatalarının hasarsız olarak tespit edilmesinde kullanılan 1 adet ultrasonik muayene ve 1 adet mıknatıslama boyunduruğu cihazları ve gerekli kalibrasyon ekipman ve aksesuarları mevcuttur. Kullanım sırasında tehlikeli ve zararlı maddeler kullanılmamakta ve çalışmalar sonunda da bu nitelikte bir malzeme ortaya çıkmamaktadır.

İletişim:

Yrd. Doç. Dr. Kazım TUR, +90 (312) 586 83 99, kazim.tur@atilim.edu.tr

 

 

ÜRETİM METALURJİSİ LABORATUARI

HALL NO: B-4014

Bu laboratuvarımız kurulma aşamasındadır ve henüz faal değildir. Laboratuvar, faal duruma geldiğinde Bölüm öğrencilerinin laboratuvar deneyleri için ve mezuniyet projesi, araştırma, danışmanlık gibi faaliyetlerde kullanılacaktır.

İletişim:

Doç. Dr. Ender KESKİNKILIÇ, +90 (312) 586 88 28, ender.keskinkilic@atilim.edu.tr

 

 

MALZEME KARAKTERİZASYONU:

X-IŞINLARI LABORATUVARI VE ELEKTRON MİKROSKOBU LABORATUARI

METAL ŞEKİLLENDİRME MÜKEMMELİYET MERKEZİ

İletişim:

Serap YILMAZ, +90 (312) 586 8860, s_yilmaz@atilim.edu.tr