İş Olanakları

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri yeni malzemeler yaratır ve/veya var olan malzemelerde iyileştirmeler sağlarlar. Metalurji ve Malzeme Mühendisleri bilgisayar çipleri ve televizyon ekranlarından implant ve şekil bellekli alaşımlara kadar çeşitlilik gösteren farklı ürünlerin ortaya çıkarılmasında kullanılan malzemelerin üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi ve test edilmesi ile ilgilidirler. Metalurji ve Malzeme Mühendisleri belirli mekanik, elektriksel, kimyasal, optik, ısıl, manyetik vb. gereksinimleri sağlayan metaller, seramikler, plastikler, yarı iletkenler ve bunların birleşimleri olan kompozit malzemeler ile çalışırlar. Metalurji ve Malzeme Mühendisleri belli uygulamalar için malzeme seçimi de yaparlar. Bu kapsamda, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri demir çelik işletmeleri, demir-dışı metal (alüminyum, bakır vb.) fabrikaları, dökümhaneler, haddehaneler, ısıl işlem tesisleri, geleneksel ve yüksek teknoloji seramik üretim şirketleri, otomotiv, savunma, havacılık ve uzay, biyomedikal vb. sanayiler, malzeme araştırma ve geliştirme merkezleri, üretim tesislerinin araştırma-geliştirme ve kalite departmanları, gözetim firmaları vb. farklı alan ve sanayilerde çalışırlar. Metalurji ve Malzeme Mühendislerinin çalışabileceği bazı sanayi ve sektörler şöyle sıralanabilir:

 • Demir-Çelik Sanayii
 • Demir-Dışı Metal Üretim Sanayii (bakır, alüminyum, vd.)
 • Cam, Seramik ve Refrakter Sanayii
 • Demir, Çelik ve diğer Metallerin Döküm Sanayii
 • Savunma Sanayii
 • Makine İmalat Sanayii
 • Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii
 • Uçak ve Gemi İmalat Sanayii
 • Kaynak Malzemeleri Üretimi Sanayii
 • Metal Şekillendirme ve İşleme Sanayii
 • Yüzey İşlemleri ve Kaplama Sanayii
 • Elektrik-Elektronik Malzeme Sanayii
 • Beyaz Eşya Sanayii
 • Manyetik Malzeme Üretim Sanayii
 • Biyomedikal Malzeme Sanayii
 • Enerji Sektörü
 • Plastik Teknolojisi
 • Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketleri
 • Tüm Sektörlerde Kalite Departmanları
 • Ar-Ge Şirketleri ve Üniversiteler
Yukarıda başlıcaları sıralanan sektörlerde Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, üretim, planlama, ar-ge, tasarım, kalite, pazarlama ve satın alma departmanlarında mühendis olarak ve tecrübe arttıkça da yönetim kademelerinde görev almaktadırlar. Bölümümüzde eğitim dilinin İngilizce olması sayesinde mezunlarımız ABD ve Avrupa üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimleri alabilme şansına sahiptir. Bu ülkelerdeki büyük malzeme araştırma-geliştirme fonları burs alma olasılığını çok yükseltmektedir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği yine bu ülkelerdeki araştırma merkezlerinde ve sanayide iş bulma şansı en yüksek olan meslekler arasında yer almaktadır.