ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

İlgili YÖK duyurusu için tıklayınız.
 

Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ Duyuru Başlama Tarihi 08 Mart 2012  
Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Son Başvuru Tarihi 23 Mart 2012  
Bölüm Adı   Ön Değerlendirme Tarihi 27 Mart 2012  
Anabilim Dalı   Giriş Sınav Tarihi 30 Mart 2012  
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açıklama Tarihi 03 Nisan 2012  
Kadro Sayısı 1 Kadro Derecesi    
 
Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’ne ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır.
 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile ”Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.


Atılım Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü


Başvuru Koşulları

 

a) Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme, Metalurji, Malzeme veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak.

b) Yukarıdaki bölümlerin birinde yüksek lisans öğrencisi olmak

c) ALES sayısal alan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak, (Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar).

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından  
    (ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

e) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

 

Adaylar özgeçmişlerini de içeren başvurularını Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’ne şahsen veya e-posta (asungur@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek yapabilirler.

Tel: 0 312 586 8315