Teknik Gezi: Döksan Isıl İşlem ve Ekstrametal, 09.04.2018

MATE 410 Tasarımda Malzeme Seçimi dersi kapsamında, 4. sınıf öğrencilerimiz 09.04.2018 Pazartesi günü, bölümümüz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kazım Tur'un organizasyonu ile düzenlenen teknik gezide, Döksan Isıl İşlem'i ziyaret ederek endüstriyel ölçekte gaz sementasyon, vakum sementasyon, indüksiyon ile sertleştirme, plazma nitrürleme ve sıfıraltı işlemi hakkında; ardından da Ekstrametal'i ziyaret ederek sfero dökümde magnezyum işlemi ve döküm için otomatik kalıplama prosesi hakkında bilgi almışlardır.