YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

2011 Yazında zorunlu staj yapacak öğrencilerin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu gereği İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortalarının Üniversitemiz tarafından yapılması gerekmektedir. Buna ek olarak anne veya babalarından dolayı genel sağlık sigortası güvencesi bulunmayan öğrencilerin Genel Sağlık sigortalarının da Üniversitemiz tarafından yapılması gerekmektedir.

Sigorta işlemleri tamamlanmadan staja başlamak kesinlikle mümkün olamayacağından, staj yapacak öğrencilerin sigorta için gerekli belgeleri eksiksiz olarak staj başlangıç tarihinden en az 1iş günü önce bölüm staj koordinatörlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER (2 Asıl Nüsha olarak)
  1. Stajın yapılacağı kurumu, kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini, haftalık çalışma saatlerini belirten, antetli kağıda yazılmış ve stajyeri denetleyecek amir tarafından imzalanmış staj kabul belgesi (zorunlu hallerde bir asıl ve bir fotokopi teslim edilebilir).
  2. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
  3. Nüfus müdürlüklerinen veya muhtarlıktan alınacak yerleşim yeri belgesi (ikametgah belgesi)
  4. 2 adet fotoğraf
  5. Stajyer Öğrenci Bilgi Formu (Bölüm web sitesinden edinilebilir. Bu belge hem yazılı çıktı hem de e-posta olarak staj koordinatörüne iletilecektir.)
  6. Öğrenci Belgesi
Yukarıdaki belgeler bölüm staj koordinatörlüğüne teslim edildikten sonra, staja başlamadan 1-2 iş günü önce Personel Müdürlüğüne gidilip işe giriş sözleşmesi imzalanacak ve verilen işe giriş bildirgesi işyerine teslim edilerek staja başlamak mümkün olabilecektir.