ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi kadrolarına alınacak bir (1) adet araştırma görevlisi için yapılan başvuruların ön değerlendirilmesi sonucunda aşağıda isimleri verilen adaylar 30 Mart 2012 Cuma günü saat 10:30–12:00 arasında Mühendislik Fakültesi C Blok C-203 numaralı odada yapılacak olan yazılı Giriş Sınavına çağırılmıştır:

1. Mehmet DİNÇER

2. Beyti Ata KORKMAZ

3. Halil BİNAY