Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Alus'08 ve Aluexpo 2017'deydi