Seminer (04.11.2013)

Sevgili Öğrencilerimiz,

4 Kasım 2013 Pazartesi günü saat 14:30'da Mühendislik Fakültesi Kemal Zaim Sunel Konferans Salonunda,

Metalurji Mühendisleri Odası Eski Başkanı
Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Danışma Kurulu Üyesi
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Kurucu Üyesi

Sayın Mahmut Kiper

tarafından,

“Mühendislikte Yeni Yaklaşımlar ve Gelecekte Mühendislerden Beklentiler”

başlıklı bir seminer verilecektir. Öğrencilerimize çok yarar sağlayacağı düşünülen  bu seminere ve ileride gerçekleştirilecek seminerlere Bölümümüz 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin katılımı zorunludur. Belli bir nedenle (ders çakışması, sağlık sorunu vb) seminere katılmama gerekçesinin seminer öncesinde bizzat öğrenci tarafından Bölüm Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir. Bölümümüz 1. Sınıf ve Hazırlık sınıfı öğrencilerinin de seminerlere katılımı önerilmektedir.

Sağlık ve başarı dileklerimle.

 

Prof. Dr. Naci Sevinç

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı

 

Not: Seminer ORY 400 kapsamındadır.