Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde görevlendirilmek üzere Araştırma Görevlisi alınacaktır

Üniversite Adı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

25 Şubat 2014

Fakülte Adı

Mühendislik Fakültesi

Son Başvuru Tarihi

12 Mart 2014

Bölüm Adı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Ön Değerlendirme Tarihi

14 Mart 2014

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

19 Mart 2014

Kadro Tipi

Araştırma Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

 24 Mart 2014

Kadro Sayısı

1

Kadro Derecesi

 

 

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde görevlendirilmek üzere Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca, Üniversitemizin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne görevlendirilmek üzere Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Adaylarda Aranan Şartlar:

a) Merkezi Sınavdan (ALES) en az 70 puan almış olmak (Doktora derecesine sahip olan adaylarda ALES şartı aranmaz).

b) Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği,  Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği isimli bölümlerin birinden lisans derecesine sahip olmak.

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli Özgeçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil (KPDS veya ÜDS) sınav sonuç belgesi

5. Diploma Fotokopileri ile onaylı lisans Transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureti

8.İlan edilen kadroya bağlı olarak varsa yüksek lisans veya doktora mezuniyet/öğrenci belgesi, varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

 

Not: Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olup sınava çağrılan adaylardan bunların asıllarını ibraz etmeleri istenecektir.

Başvuru Şekli:

Başvurular tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya e-posta ile aşağıdaki adrese 12 Mart 2014 saat 17:00' ye kadar yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

Atılım Üniversitesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Kızılcaşar Mah. İncek Kampüsü Gölbaşı/İncek/ANKARA

e-mail: yasemin.kurt@atilim.edu.tr

Tel: 0 312 586 83 98