Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili genel bilgiler ve Bölümümüz ile ilgili güncel bilgiler WEB sitemizin ilgili sayfalarında verilmiştir. Bu sayfalarda da belirtildiği gibi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin alanı çok geniştir ve temel olarak metaller, seramikler, polimerler ve bu üç malzemenin birlikte oluşturdukları kompozit malzemelerin üretimlerini, şekillendirilmelerini, işlemlerini, karakterizasyonlarını ve kullanımlarındaki davranışlarını kapsar. Malzemeler tarihin başlangıcından bu yana insanların refah, güvenlik ve yaşam kalitesini doğrudan etkilemiştir. Öyle ki, taş devri, tunç devri, demir devri gibi tarihin belli dönemleri o dönemde kullanılan malzemelerle anılmıştır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin kapsamı başlangıçta metallerle sınırlı idi. Zaman içerisinde seramik ve polimer malzemeler ile kompozit malzemeler de Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin kapsamına girdi. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin kapsamına metal olmayan malzemelerin de girmesi doğal olarak Üniversitelerde bu malzemeler ile de çalışmalar yapılmasına neden olmuştur. Bu çalışmalar da yeni ve farklı özelliklere sahip çeşitli yeni malzemelerin üretilmesi ve geliştirilmesi yararlarını sağlamıştır. Geliştirilen yeni malzemeler bulunmamış olsa ve bu malzemelerin verimli bir şekilde üretimi mümkün olmasa idi çeşitli yapısal ürünler, makinalar, bilgisayarlar, iletişim araçları vb modern cihazlara sahip olunamazdı.

Ortaya çıkan gelişmeler Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinde yeni malzemelere daha fazla ağırlık verilmesi yanında hemen hemen bütün Mühendislik dallarında malzeme konusunda çalışmalar yapılması sonucunu doğurmuştur. Bu gelişmeler sonrasında bazı Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinde klasik metalurji konularının müfredatlarda kısıtlanması hatta kaldırılması, Bölüm isminde Metalurji kelimesine yer verilmemesi vb uygulamalar da görülmektedir. Bölümümüzde ise temel Metalurji ve Malzeme Mühendisliği prensipleri verilmekte, sanayinin en çok ihtiyaç duyduğu ve mezun olan mühendislerin kolayca iş bulabildikleri metal sektörüne yönelik olarak metal malzemelerin üretimleri, özellikleri ve karakterizasyonları önemsenmekte, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği konularındaki gelişmeler takip edilmekte ve müfredatımızda bu gelişmeler ve yeni malzemeler konuları da yer almakta ve bu şekilde dengeli bir ders programı uygulanmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerimizin yer aldığı  müfredatımız uygulamalı, öğrenci odaklı  ve genelinde sanayide duyulan ihtiyaca yönelik özelliktedir.

Amacımız mezunlarımızın mühendislik formasyonuna sahip olan ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilen mühendisler olarak yetişmesidir. Malzeme karakterizasyonu açısından çok önemli olan mikroskopik ve nanoskopik görüntüleme ve Nanomalzemeler konusunda uzman olan bir Öğretim Üyemiz Fizik mezunu, Biyomalzemeler konusunda uzman olan bir Öğretim Üyemiz Kimya Mühendisliği ve Biyomühendislik mezunu olup uzmanlıkları farklı alanlarda olan diğer Öğretim Üyelerimizin hepsi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunlarıdır. Bu şekilde Bölümümüzde Mühendislik eğitimini mühendis olan Öğretim Üyeleri vermektedir. Mezunlarımızın mühendislik formasyonu kazanmaları açısından bu özellik çok önemli görülmektedir.

 

Prof. Dr. Naci Sevinç

Bölüm Başkanı