Lisans Programı (Bölüme 2016-2017 Güz Döneminde ve Sonrasında Başlayanlar)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
CEAC 103 Genel Kimya I
3
2
4
5
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
4
3.5
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
2
MATE 103 Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Giriş ve Malzeme Endüstrisi
2
0
2
2
MATH157 Genişletilmiş Kalkülüs I
4
2
5
7.5
MFGE 108 Bilgisayar Destekli Modelleme
1
3
2
4
PHYS 101 Genel Fizik I
3
2
4
6
Toplam
19
9
23
30

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
CEAC 104 Genel Kimya II
3
2
4
4
CMPE102 Bilgisayar Programlama
2
2
3
4
ENG 102 Akademik İngilizce II
4
0
4
3.5
HIST 221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
3
HIST112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
2
MATH158 Genişletilmiş Kalkülüs II
4
2
5
7.5
PHYS 102 Genel Fizik II
3
2
4
6
Toplam
21
8
25
30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
3
MATE 201 Malzeme Mühendisliğinin Temelleri
3
0
3
5
MATE 203 Malzeme Termodinamiği I
3
0
3
5
MATH275 Lineer Cebir
4
0
4
6
ME 211 Malzemelerin Statiği ve Mukavemeti
3
1
3
6
Alan Seçmeli Dersleri (A Grubu)
3
0
3
5
Toplam
19
1
19
30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ENG 202 Sunum Becerileri
3
0
3
3
MATE 202 Malzemelerin Mekanik Davranışı ve Testi
3
2
4
6.5
MATE 204 Malzeme Termodinamiği II
3
0
3
5.5
MATH276 Diferansiyel Denklemler
4
0
4
6
Genel Seçmeli Ders
3
0
3
4
Alan Seçmeli Dersleri (B Grubu)
3
0
3
5
Toplam
19
2
20
30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ENG 301 İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
3
0
3
3
MATE 301 Mekanik Biçimlendirmenin Temelleri ve Uygulamaları
4
0
4
6
MATE 303 Metallerin Üretiminde Kimyasal Prensipler
3
0
3
6
MATE 311 Seramikler ve Refrakter Malzemeler
3
0
3
5
MATE 313 Malzemelerde Faz Dönüşümleri ve Kinetik Süreçler
3
0
3
6
MATE 399 Yaz Stajı 1
0
0
0
6
Alan Dışı Seçmeli Dersler (B Grubu)
3
0
3
4
Toplam
19
0
19
36

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ENG 302 İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II
3
0
3
3
MATE 310 Polimer Malzemeler
3
0
3
5
MATE 312 Demir-Çelik Üretim Teknolojileri
3
0
3
5
MATE 314 Malzemelerin İçyapı ve Evre İlişkileri
2
2
3
6
MATE 316 Katılaşma Süreçleri
2
2
3
5.5
MATE 318 Malzeme Karakterizasyonu
2
2
3
5.5
Toplam
15
6
18
30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATE 401 Döküm Süreçleri ve Uygulamaları
2
2
3
6
MATE 415 Metal Malzemeler ve Isıl İşlem
3
2
4
6
MATE 419 Lisans Seminer
1
0
1
1
MATE 499 Yaz Stajı 2
0
0
0
6
TURK 401 Türk Dili I
2
0
2
2
Alan Seçmeli Dersleri (C Grubu)
3
0
3
5
Alan Seçmeli Dersleri (C Grubu)
3
0
3
5
Alan Dışı Seçmeli Dersler (C Grubu)
3
0
3
5
Toplam
17
4
19
36

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MATE 410 Tasarımda Malzeme Seçimi
2
2
3
9
MATE 420 Bitirme Projesi
1
4
3
9
TURK 402 Türk Dili II
2
0
2
2
Alan Seçmeli Dersleri (C Grubu)
3
0
3
5
Alan Seçmeli Dersleri (C Grubu)
3
0
3
5
Toplam
11
6
14
30


Müfredat Toplamı
157
252

Alan Seçmeli Dersleri (A Grubu)

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
CEAC 203 Fizikokimya
3
2
4
7
MATE 209 Malzemelerin Fiziği
3
0
3
5


Alan Seçmeli Dersleri (B Grubu)

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
IE 220 Olasılık ve İstatistik
3
0
3
5
MATH 293 Olasılık ve İstatistik I
3
0
3
5
MATH 380 Sayısal Yöntemler
3
0
3
5


Alan Seçmeli Dersleri (C Grubu)

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
CEAC 418 Uygulamalı Polimer Bilimi
2
2
3
5
MATE 440 Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu
3
0
3
5
MATE 442 Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi
3
0
3
5
MATE 446 Kompozit Malzemeler
3
0
3
5
MATE 448 Toz Metalurjisi
3
0
3
5
MATE 450 Tahribatsız Malzeme Değerlendirmesi
3
0
3
5
MATE 452 Mühendislik Malzemelerinin Kırılması ve Yetmezlik Analizi
3
0
3
5
MATE 456 Cam Bilimi ve Teknolojisi
3
0
3
5
MATE 460 Biyomalzemeler
3
0
3
5
MATE 462 Nanomalzemeler
3
0
3
5
MATE 464 Malzemelerin Yüzey İşlemleri
3
0
3
5
MATE 466 Polimer Bilimi ve Teknolojisi
3
0
3
5
MATE 468 Seramik Malzemeler
3
0
3
5
MATE 474 Seramik Malzeme Üretim Süreçleri
3
0
3
5
MATE 482 İkincil Çelik Metalurjisi
3
0
3
5
MATE 486 Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi
3
0
3
5


Alan Dışı Seçmeli Dersler (A Grubu)

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Sanat, beşeri bilimler (eski GSM kodlu dersler) ve yabancı dil dersleri
3
0
3
4


Alan Dışı Seçmeli Dersler (B Grubu)

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 101 İktisada Giriş I
3
0
3
5
ECON 102 İktisada Giriş II
3
0
3
5
ECON 211 Ekonominin Temelleri
4
0
4
5
MAN409 Girişimcilik
3
0
3
5
MAN415 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
3
0
3
5
MAN428 Marka Yönetimi
3
0
3
5
MAN441 Örgütlerarası İlişkiler
3
0
3
5


Alan Dışı Seçmeli Dersler (C Grubu)

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
IE 305 Mühendislik Ekonomisi Analizi
2
0
2
5
MAN308 Maliyet Muhasebesi
3
0
3
6
MAN311 Üretim Yönetimi
3
0
3
6
MAN401 Yönetim Muhasebesi
3
0
3
7