Üretim Yönetimi (MAN311) Ders Detayları

Ders Adı: Üretim Yönetimi
Kod: MAN311
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Üretim Yönetimi, işletmenin elinde bulunan malzeme, makine ve insan gücü kaynaklarının, belirli miktardaki ürünün istenilen niteliklerde, istenilen zamanda ve mümkünse en düşük maliyetle üretimini sağlayacak biçimde bir araya getirilmesidir.
İçerik: Bu dersin kapsamı içerisinde üretim süreci ve sistemleri ve üretim yönetimi kavramları ile üretim yönetiminde kullanılan matematiksel yöntemler işlenecek ve bilgisayar uygulamaları ile dersin uygulamaya dönük bir hale geitirilmesi sağlanacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6