Örgütlerarası İlişkiler (MAN441) Ders Detayları

Ders Adı: Örgütlerarası İlişkiler
Kod: MAN441
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin temel amacı örgütlerarası ilişkilerin yönetimine dair yapısal konuları tanıtmaktır. Ayrıca, güç ve bağımlılık, gücün temelleri, güç taktikleri gibi konulara odaklanılmaktadır. Farklı analiz düzeyleri olarak örgüt içi,örgütsel ve örgütlerarası güç konuları tartışılmaktadır
İçerik: Örgüt Konusuna giriş,Örgütlerarası İlişkiler, İşlem Maliyeti Teorisi,Asil-Vekil Teorisi,Kaynak Bağımlılık , Kurumsal Kuram, sosyal Ağdüzenekleri Kuramı, Örgütsel Çevre, Örgütlerarası Stratejiler, Girişimcilik, Inovasyon ve Örgütlerarası İlişkiler
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5