Uygulamalı Polimer Bilimi (CEAC 418) Ders Detayları

Ders Adı: Uygulamalı Polimer Bilimi
Kod: CEAC 418
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 103, CEAC 104, veya CEAC 105
Amaç: Dersin temel amacı öğrencilerin polimer kimyasının uygulamaları içinde temel bir altyapı oluşturmalarıdır. Bu ders ayrıca öğrenciye polimer kimyasında gelişmiş laboratuvar becerilerini kazandırmayı amaçlar.
İçerik: Polimer malzemelerinin primer sınıflandırılması, nylon 6 ve nylon 6-10 sentezi, polistiren sentezi, polimetilmetakrilat sentezi, bakelit sentezi, polisülfit kauçuk sentezi, doğrusal ve çaprazbağlı polyester sentezi, metil metakrilatın fotopolimerizasyonu, anilinin kimyasal polimerizasyonu, poliüretan köpük sentezi.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5