Uygulamalı Polimer Bilimi (CEAC 418) Ders Detayları

Ders Adı: Uygulamalı Polimer Bilimi
Kod: CEAC 418
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 103, CEAC 104, veya CEAC 105
Amaç: Dersin temel amacı öğrencilerin polimer kimyasının uygulamaları içinde temel bir altyapı oluşturmalarıdır. Bu ders ayrıca öğrenciye polimer kimyasında gelişmiş laboratuvar becerilerini kazandırmayı amaçlar.
İçerik: Dersin içeriği Polimer Malzemelerinin primer sınıflandırılması; Nylon 6 ve Nylon 6,10 sentezi;; Polistiren sentezi; Polimetilmetakrilat sentezi; Bakelit sentezi; Polisülfit kauçuk sentezi; Doğrusal ve çaprazbağlı polyester sentezi; Metil metakrilatın fotopolimerizasyonu; Anilinin kimyasal polimerizasyonu; Poliüretan köpük sentezi.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5