Lisans Seminer (MATE 419) Ders Detayları

Ders Adı: Lisans Seminer
Kod: MATE 419
Ön Koşul Ders(ler)i: MATE 310 or MATE 311 or MATE 318. Bu ön koşullara ek olarak, öğrenci bu dersin alındığı dönem dahil olmak üzere en fazla üç yarıyıl içinde mezuniyet hakkına sahip olmalıdır.
Amaç: Bu dersin birincil amacı, takip eden dönemde alınan MATE 420 Graduation Project dersi ile beraber Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin bir bölüm öğretim üyesi veya üyeleri tarafından danışmanlığı yapılan bir konuda mezuniyet projesi çalışması yapmalarını sağlamaktır. Öğrenciler takım halinde veya bireysel çalışarak metalurjik/malzeme süreç ve test sistemleri dizaynı, malzeme modelleme, özel mühendislik uygulamaları için malzeme secimi, fizibilite analizi uygulamaları konuları dahil olmak üzere lisans eğitimleri boyunca edindikleri bilgileri uygulama şansı bulurlar. Bu dersin diğer amacı ise öğrencilerin çevre bilinci, iş güvenliği, iş hukuku, etik, sosyal sorumluluk ve proje yönetimi gibi konularda farkındalıklarının arttırılmasıdır.
İçerik: Metalurjik/Malzeme süreç ve test sistemleri dizaynı, malzeme modelleme, özel mühendislik uygulamaları için malzeme seçimi, fizibilite analizi uygulamaları üzerine bölüm öğretim üyesince danışmanlığı yapılan bitirme projesi. Dönem sonunda kapsamlı bir rapor, o ana kadar elde edilen sonuçları ve gelecek dönem MATE 420 için çalışma planını da içeren bir sunum istenir. Ayrıca, öğrenciler bu ders kapsamında hem sektör çalışanlarının hem de çevre, iş güvenliği, iş hukuku, proje yönetimi, etik ve sosyal sorumluluk gibi konular dahil olmak üzere davet edilecek uzmanların değişik konularda verecekleri seminerleri takip ederler.
Dönemi: Güz
Teori: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 1
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 1