Fizikokimya (CEAC 203) Ders Detayları

Ders Adı: Fizikokimya
Kod: CEAC 203
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 104
Amaç: Dersin amacı temel termodinamik kavramlarını endüstride ve araştırmalarda karşılaşılabilecek problemler ile başedebilecekleri düzeyde kullanabilmelerini sağlamak. Klasik termodinamik kurallarını, termofiziksel özelliklerin hesaplamalarında kullanabilmelerini sağlamak.
İçerik: Gazların özellikleri, ideal gazlar, gerçek gazlar, birinci kanun, termokimya, hal fonksiyonları, ikinci kanun, saf maddelerin fiziksel geçişleri, faz diyagramları, faz kararlılığı ve geçişleri, basit karışımlar, karışımların termodinamik tanımları, çözeltilerin özellikleri, aktiviteler, fazlar, bileşenler , iki-bileşenli sistemler.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7