Bitirme Projesi (MATE 420) Ders Detayları

Ders Adı: Bitirme Projesi
Kod: MATE 420
Ön Koşul Ders(ler)i: MATE 419. MATE 419'a ek olarak, i) öğrenci bu dersin alındığı dönem dahil olmak üzere en fazla iki yarıyıl içerisinde mezun olmaya hak kazanmalı ve ii) birinci ve ikinci yıl derslerinin tümünün alınmış ve başarılı olunmuş olması gerekir. Ancak, bu gereklilik, MATE dışındaki birinci ve ikinci sınıf derslerinin en fazla 3 tanesi için feragat edilebilir ve bu durum bölümün onayına tabiidir.
Amaç: Bu dersin amacı Malzeme Mühendisliği son sınıf öğrencilerinin bolum öğretim üyesi tarafından danışmanlığı yapılan bir projede çalışmasını sağlamaktır. Öğrenciler takim halince veya bireysel çalışarak metalürjik/malzeme süreç ve test sistemleri dizaynı, malzeme modelleme, özel mühendislik uygulamaları için malzeme secimi, fizibilite analizi uygulamaları gibi konulardan edindikleri bilgileri uygulama sansı bulurlar
İçerik: Metalürjik/Malzeme süreç ve test sistemleri dizaynı, malzeme modelleme, özel mühendislik uygulamaları için malzeme secimi, fizibilite analizi uygulamalar üzerine bolum öğretim üyesince danışmanlığı yapılan bitime ödevi. Proje sonunda kapsamlı bir rapor ve sonuçların sunumu istenir
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 4
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 9