Tasarımda Malzeme Seçimi (MATE 410) Ders Detayları

Ders Adı: Tasarımda Malzeme Seçimi
Kod: MATE 410
Ön Koşul Ders(ler)i: MATE 301, MATE 415, IE 305, bölüm onayı
Amaç: Tasarım sürecinin anlaşılması için; karar verme, optimizasyon, mühendislik ekonomisi, planlama, istatistik, güvenilirlik, kalite mühendisliği, Pazar belirleme, kavramsal tasarım gibi çok çeşitli konular hakkında genel bir bilgi verilerek, öğrencilerin malzemeleri özelliklerini dikkate alarak tanıma ve değerlendirme bilgisi kazanmaları ve bu bilgileri tasarım amaçlı olarak kullanabilmeleri amaçlanmıştır
İçerik: Tasarım Süreci. Tasarım Evreleri. Tasarım Araçları. Yetmezliğe karşı tasarım. Tasarımda malzeme ve proses seçimi. Malzeme ve Proses seçimi için örnekler.Kalite, Emniyet, Ekonomik konular. Kalite Fonksiyonlarının Yayımı. Ardışık ve Çakışık Tasarım Kavramları
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 9