Metal Malzemeler ve Isıl İşlem (MATE 415) Ders Detayları

Ders Adı: Metal Malzemeler ve Isıl İşlem
Kod: MATE 415
Ön Koşul Ders(ler)i: MATE 314
Amaç: Metalik malzemelerin mekanik özelliklerinin kontrolünde ısıl işlemin önemini anlamak. Verilen metalik malzemeleri ve mühendislik gerekliliklerine uygun ısıl işlem tasarlayıp uygulamak. Başarılı ve hatalı ısıl işlemleri analiz edip düzeltici önlemler almak. Özel ısıl işlem uygulamaları için fırın ve fırın atmosferi seçmek. Seçilen ısıl işlem ile gelişen içyapıyı analiz etmek ve ilişkilendirmek.
İçerik: Metalik malzemelerin ısıl işleminin önemi; ısıl işlem fırınları ve atmosferleri; çözündürme ve östenitleme; soğutma hızının etkileri; suverme ve tavlama; yaşlandırma, çökelim sertleşmesi, kabuk sertleştirme yöntemleri, kalite kontrolü.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6