Malzeme Termodinamiği I (MATE 203) Ders Detayları

Ders Adı: Malzeme Termodinamiği I
Kod: MATE 203
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 157
Amaç: Bu dersin amacı Malzeme Mühendisliği öğrencilerine termodinamiğin temel kavramlarını ve termodinamik kanunlarını, entropi ve entalpi kavramlarını, tek bileşenli sistemlerde faz dengesini ve gazların davranışını ve son olarak termodinamiğin temel prensiplerini öğretmektir
İçerik: Hal kavramı, basit denge, ideal gaz hali, ekstansif ve entansif özellikler. İç enerji ve termodinamiğin birinci kanunu, proses, ısı kapasitesi, entropi ve tersinmezlik, termodinamiğin ikinci kanunu, termodinamiğin ilk ve ikinci kanununun birleşimi. Taşınım mekanizmaları; ısı transferi. Entropi kavramının istatistiksel yorumu, termal denge ve Boltzmann eşitliği. Entropi tanımı, Helmholtz serbest enerjisi, Gibbs serbest enerjisi, Maxwell eşitlikleri. Termodinamiğin üçüncü kanunu, tek bileşenli sistemlerde faz dendesi. Gazların davranışı, gazlarda P-V-T ilişkisi
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5