Malzeme Mühendisliğinin Temelleri (MATE 201) Ders Detayları

Ders Adı: Malzeme Mühendisliğinin Temelleri
Kod: MATE 201
Ön Koşul Ders(ler)i: MATE 103, bölüm onayı
Amaç: Malzemelerin sınıflandırılmasını öğretmek. Malzemelerin ısıl, elektrik, manyetik ve optik özelliklerini öğretmek. Öğrencilere katıların yapısını ve bulunabilecek yapısal hataları göstermek. Yayınım (difüzyon) olayını öğretmek. Öğrencilere tekli ve ikili faz diyagramlarını öğretmek. Metal alaşımlarında gerçekleşen faz dönüşümleri öğretmek
İçerik: Malzemelerin sınıflandırılması, katılarda atomik bağlar, kristal malzemelerin yapısı, katılarda yapısal hatalar; bozluklar, dislokasyonlar, yüzey hataları, erime ve katılaşma, tekli ve ikili sistemlerde faz dengesi, katılarda difüzyon, faz dönüşümlerine giriş, metal alaşımlarında ısıl işlem ve yüzey sertleştirilmesi
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5