Malzeme Karakterizasyonu (MATE 318) Ders Detayları

Ders Adı: Malzeme Karakterizasyonu
Kod: MATE 318
Ön Koşul Ders(ler)i: MATE 202
Amaç: Katıların yapısal karakterizasyonun da kullanılan çeşitli tekniklerin öğretilmesi Kristallografi, saçınım ve kirinim olaylarının temelleri öğretmek. X-ışınları, elektron ve nötron kırınımlarını öğretmek. Faz belirlenmesinden stres analizine kadar x-ışınları kırınımının çeşitli uygulamalarını öğretmek. Malzeme mühendisliğinde kullanılan belli başlı spektroskopi teknikleri öğrencilere göstermek
İçerik: Kristalografinin temelleri, x-ışınları ve elektron demetlerinin özellikleri, spektroskopi, x-ışınları kırınımı, elektron kırınımı, kristal yapı belirlenmesi, kırınıma uğrayan ışınların şiddeti, kristal kafes parametresi ve faz diyagramı belirlenmesi
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5.5