Katılaşma Süreçleri (MATE 316) Ders Detayları

Ders Adı: Katılaşma Süreçleri
Kod: MATE 316
Ön Koşul Ders(ler)i: MATE 202
Amaç: Katılaşma süreçlerinin malzemelerin en önemli prosesi olduğundan hareketle, özellik, içyapı ve üretim süreci ilişkilerini öne çıkararak Malzeme Mühendisliği öğrencilerine katılaşma ilkelerini ve güncel bilginin endüstri uygulamalarını tanıtmak
İçerik: Sıvılar ve Katılar. Saf metallerin katılaşması. Homojen ve heterojen çekirdeklenme. Alaşımların katılaşması, süper soğuma, ötektik katılaşması. Yapısal süper soğuma. Saf metal ve alaşımlarda büyüme. Dağılım katsayısı. Makroyapı oluşumu. Katılaşma aralığına göre alaşımların sınıflandırılması. Merkez hattı besleme direnci. Katılaşma hızı, katılaşmada ısı transferi. Segregasyon, tek kristal üretimi, bölgesel arıtım, hızlı katılaştırma
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5.5