Malzemelerin İçyapı ve Evre İlişkileri (MATE 314) Ders Detayları

Ders Adı: Malzemelerin İçyapı ve Evre İlişkileri
Kod: MATE 314
Ön Koşul Ders(ler)i: MATE 202
Amaç: Malzeme mühendisliği öğrencilerine numune hazırlama, inceleme, gözlemleme ve metal gereçlerin kabayapı ve içyapılarını yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazandırmak
İçerik: Metal numuneleri hazırlama; dağlama yöntemleri çökelti ve evre tanıma; içyapıları çözümleme sayısal çözümleme
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6