Malzemelerde Faz Dönüşümleri ve Kinetik Süreçler (MATE 313) Ders Detayları

Ders Adı: Malzemelerde Faz Dönüşümleri ve Kinetik Süreçler
Kod: MATE 313
Ön Koşul Ders(ler)i: MATE 202
Amaç: Öğrencileri malzemelerdeki faz dönüşümleri bilgisiyle donatmak. Öğrencilere katılardaki difüzyon mekanizmaları öğretmek. Yüzey enerjisi, ara yüz çeşitleri ve faz dönüşümlerindeki rollerini öğretmek. Difüzyonla ve difüzyonsuz gerçekleşen faz dönüşümlerini öğretmek
İçerik: Atom ve moleküllerin kristal, kristal hataları ve kristal olmayan malzemelerdeki yayınımı; Dislokasyon ve Ara yüzlerin hareketi; Kimyasal reaksiyon hız teorisi; Fazların çekirdeklenme ve büyümesi; Faz dönüşümleri ve mikroyapısal değişim; Spinodal ve Düzen-Düzensizlik dönüşümleri, Çökelme ve Büyüme; Martensitik dönüşümler. Metaller, alaşımlar, iyonik ve metaller arası bileşikler, camlar, yarı iletkenler ve polimerlerin faz dönüşümleri acısından benzerlikleri ve farklılıkları
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6