Malzeme Termodinamiği II (MATE 204) Ders Detayları

Ders Adı: Malzeme Termodinamiği II
Kod: MATE 204
Ön Koşul Ders(ler)i: MATE 203 Malzeme Termodinamiği I
Amaç: Bu dersin amacı Malzeme Mühendisliği öğrencilerine çözelti termodinamiğini, gaz ve saf kondens faz reaksiyonlarını, kondens çözelti bileşenleri içeren sistemlerde reaksiyon dengesi kriterlerini öğretmektir
İçerik: Çözeltilerin davranışı; Raoult ve Henry Kanunu, Gibbs Duhem eşitliği, çözelti termodinamiği. Gibbs serbest enerjisi ve ikili sistemlerin faz diyagramı; sıradan çözeltiler için faz dengesi kriterleri, sıvı ve katı standart halleri, faz diyagramları, Gibbs serbest enerjisi ve termodinamik aktivite. Gazları içeren reaksiyonlar; gaz karışımında reaksiyon dengesi ve denge sabiti, entalpi-entropi ve reaksiyon dengesi. Gaz faz ve saf kondens fazları içeren reaksiyonlar; Ellingham Diyagramları, faz dönüşümlerinin etkisi. Kondens çözelti bileşenleri içeren sistemlerde reaksiyon dengesi; Gibbs faz kuralı, gazların metaller içerisindeki çözünürlüğü. Elektrokimya; İyon oluşum Gibbs serbest enerjisi ve standart indirgenme potansiyeli
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5.5