Genel Kimya II (CEAC 104) Ders Detayları

Ders Adı: Genel Kimya II
Kod: CEAC 104
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 103
Amaç: Dersin amacı öğrencilerin asit-baz eşitliklerini, tampon çözeltileri , thermodinamik kanunlarını, elektrokimyı ve nukleer enerji kavramlarını anlamasını sağlamaktır.
İçerik: Asit ve bazların temel ilkeleri, tampon çözelti kavramı, termodinamik, elektrokimya ve nükleer kimya kanunları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4