Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH157) Ders Detayları

Ders Adı: Genişletilmiş Kalkülüs I
Kod: MATH157
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Math 157- 158 dizisi diferansiyel ve integral hesap yöntem ve kavramlarını içeren giriş niteliğindeki standart kalkülüs dersinin vector kalkülüs ve eğrisel integral konularıyla genişletilmişidir. Bu dersler eklenen konulara bölüm programında gereksinim duyan mühendislik öğrencileri tarafından alınmaktadır. Math 157, mühendislik problemlerinin çözümünde gereken tek değişkenli diferansiyel ve integral kalküküs konularında öğrencilere hesap becerileri kazandırmak amacıyla oluşturulmuştur.
İçerik: Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller, Diziler
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 5
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math157/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5