Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları

Ders Adı: Genel Kimya I
Kod: CEAC 103
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı mühendislik, çevre ve sosyal alanda kimyanın rolünü anlatmak, öğrencilerin enerji kuramları hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak, atom ve molekül yapıları, gazlar ve çözeltiler hakkında bilgi vermek, tepkime kinetiğinin anlaşılmasını sağlamaktır.
İçerik: Temel kimya konuları ve mol kavramının temel alındığı hesaplamalar, maddenin katı sıvı ve gaz hallerinin incelenmesi, kimyasal tepkime hızı.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5