Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi (MATE 486) Ders Detayları

Ders Adı: Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi
Kod: MATE 486
Ön Koşul Ders(ler)i: Bölüm oluruna tabi
Amaç: Bu ders demir-dışı üretim metalurjisi hakkında detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Demir-dışı metallerin cevherlerinden elde edilmesi ve rafinasyonlarının genel prensipleri. Önişlemler, kavurma işleminin termodinamik ve kinetiği. Bakır, çinko ve kurşunun pirometalurjik ve/veya hidrometalurjik yöntemlerle eldesi. Söz konusu metallerin rafinasyonu. Çeşitli elementlerin yüksek sıcaklık metalurjik işlemler ile eldeleri. Gaz ile indirgenme reaksiyonları. Metal oksitlerin gazlarla indirgenmesi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5