Seramikler ve Refrakter Malzemeler (MATE 311) Ders Detayları

Ders Adı: Seramikler ve Refrakter Malzemeler
Kod: MATE 311
Ön Koşul Ders(ler)i: MATE 201 Malzeme Mühendisliğinin Temelleri, Bölüm onayı
Amaç: Bu dersin temel amacı öğrencilerin seramik ve refrakter malzemelerdeki yapı, özellik ve üretim yöntemleri arasında üçlü bağlantı oluşturmayı anlamalarına yardımcı olmaktır.
İçerik: Seramiklerin tanımı; Ham malzemeler; Seramik malzemelerin kristal yapısı ve özellikleri; Atomsal bağlanma; Faz diyagramları; Cam ve cam seramikler; Mekanik özellik ve davranışlar; Refrakter seramikler; Teknik seramikler; Yapısal seramikler
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5