Metallerin Üretiminde Kimyasal Prensipler (MATE 303') Ders Detayları

Ders Adı: Metallerin Üretiminde Kimyasal Prensipler
Kod: MATE 303'
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı öğrencilere metallerin üretimi ve rafinasyonunun temel ve pratik yönlerini öğretmektir.
İçerik: Önişlemler, indirgeme, ergitme, mat ergitmesi, rafinasyon, hidrometalurjik ve elektrokimyasal süreçlerin termodinamik ve kinetiği. Kurşun, çinko, bakır, aluminyum üretimlerinin prensip ve pratikleri. Tersinir elektrot potansiyelleri, polarizasyon, metallerin sulu çözeltilerden ve tuz çözeltilerinden kazanımı. Elektrorafinasyon, elektokaplama, elektroparlatma süreçleri.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5