Demir-Çelik Üretim Teknolojileri (MATE 305) Ders Detayları

Ders Adı: Demir-Çelik Üretim Teknolojileri
Kod: MATE 305
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Demir-çelik üretim teknolojileri ve bu bağlamda yüksek fırın ve bazik oksijen fırını prosesleriyle ilgili detaylı bilgi sağlamak
İçerik: Demir cevheri hazırlama, zenginleştirme, sinterlerme ve peletleme prosesleri, demir oksitlerin indirgenmesi, boş ve hazne reaksiyonları, curuf oluşumu, yüksek fırın işletme pratikleri, sıcak metal işlemleri, diğer demir üretim yöntemleri. Çelik üretim prosesinin tanımı, C-O reaksiyonu, çelik üretiminde S, P, N, H, DRI (sünger demir) üretimi ve çelik üretiminde kullanımı, alaşımlı çelik yapımı, oksijen giderme, ikincil metalurji, sürekli döküm teknolojileri ve temel prensipleri
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5