Mekanik Biçimlendirmenin Temelleri ve Uygulamaları (MATE 301') Ders Detayları

Ders Adı: Mekanik Biçimlendirmenin Temelleri ve Uygulamaları
Kod: MATE 301'
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Malzeme Mühendisliği öğrencilerine elastik davranış ve plastisite teorisinin temelleri ile endüstriyel metal şekillendirme süreçlerini tanıtmak
İçerik: Mühendislik malzemelerinin makroskopik plastisitesi; akma kriterleri, plastik gerilme-gerinme ilişkileri, gerinmede instabilite, gerinme hızı ve sıcaklık etkisi. Plastisite analizi, ideal iş, slab analizi, üst sınır değer analizi, akma Hattı Alan Analizi Teorisi, sonlu elemanlar analizi, işlenebilirlik, biçimlendirilebilirlik, çok fazlı malzemelerin deformasyon işlemleri, deformasyon proseslerinde mikroyapı kontrolü
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6