Malzemelerin İçyapı ve Evre İlişkileri (MATE 307) Ders Detayları

Ders Adı: Malzemelerin İçyapı ve Evre İlişkileri
Kod: MATE 307
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Malzeme mühendisliği öğrencilerine numune hazırlama, inceleme, gözlemleme ve metal gereçlerin kabayapı ve içyapılarını yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazandırmak
İçerik: Metal numuneleri hazırlama; dağlama yöntemleri çökelti ve evre tanıma; içyapıları çözümleme sayısal çözümleme
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5.5