Döküm Süreçleri ve Uygulamaları (MATE 401') Ders Detayları

Ders Adı: Döküm Süreçleri ve Uygulamaları
Kod: MATE 401'
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Sıvı faz şekillendirme proseslerini ve ilişkili metalurjik konuları parça döküm proseslerini öne çıkararak Malzeme Mühendisliği öğrencilerine tanıtmak
İçerik: Kalıplama kumları ve kum kalıba döküm; refrakterlik testi; kalıplama pratiği, CO2 ile kalıplama, organik bağlayıcılı kalıp ve maça yapımı, ısıya duyarlı bağlayıcılar, maça yağları ve maça reçineleri, metilen mavisi deneyi. Dökme demir üretimi. Aşılama, çil testi; demirdışı metal ve alaşımlarının dökümü. Sürekli döküm ve ince slab dökümü
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5