Malzemelerin Isıl İşlemleri ve Yüzey Sertleştirmesi (MATE 405) Ders Detayları

Ders Adı: Malzemelerin Isıl İşlemleri ve Yüzey Sertleştirmesi
Kod: MATE 405
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilere, metal gereçlerin ısıl işlemlerinin modern uygulamalarını anlatmak ve önemini kavratmaktır
İçerik: Metal gereçlerin ısıl işlemlerinin önemi; ısıl işlem fırınları ve atmosferleri; çözündürme ve Ostenitleme; soğutma hızı etkileri; suverme ve menevişleme; çökelme sertleşmesi; yüzey sertleştirme yöntemleri; nitelik denetimi
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4