Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu (MATE 440) Ders Detayları

Ders Adı: Metallerin Korozyonu ve Oksidasyonu
Kod: MATE 440
Ön Koşul Ders(ler)i: Bölüm onayı
Amaç: Korozyonun önemini öğretmek Korozyon ve oksitlenmenin termodinamik ve kinetiğini öğretmek Korozyon çeşitlerini göstermek Genel mühendislik malzemelerinin korozyonunu öğrencilere öğretmek Korozyon test etme, izleme ve önleme tekniklerini öğretmek Malzeme secim ve dizaynında korozyonu ilgilendiren yönleri öğretmek
İçerik: Korozyona giriş, korozyon ve oksitlenmenin termodinamiği ve kinetiği, korozyon çeşitleri, değişik ortamlarsa korozyon, mühendislik malzemelerinin korozyonu, korozyon test, kontrol ve önleme teknikleri, malzeme secim ve dizaynında korozyon
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5