Kompozit Malzemeler (MATE 446) Ders Detayları

Ders Adı: Kompozit Malzemeler
Kod: MATE 446
Ön Koşul Ders(ler)i: Bölüm onayı
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere kompozit malzemelerin çeşitlerini tanıtarak, özelliklerini, üretim tekniklerini ve uygulamalarını anlatmaktır.
İçerik: Kompozit Malzemelere giriş, anizotropik ve izotropik esneklik, metal matriks kompozitleri, seramik matriks kompozitleri, polimer matriks kompozitleri, mukavemet ve bozulma, kompozitlerin mikromekaniği, kompozit yapılarının dizaynı, kompozitlerin muaynesi ve onarımı.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5