Mühendislik Malzemelerinin Kırılması ve Yetmezlik Analizi (MATE 452) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendislik Malzemelerinin Kırılması ve Yetmezlik Analizi
Kod: MATE 452
Ön Koşul Ders(ler)i: MATE 307
Amaç: Hasar ve yetmezlik analizindeki temel araçları öğrenerek tipik kırılma türlerini tanımlayabilmek ve sonrasında önleyici faaliyetler önerebilmek
İçerik: Hasar ve yetmezlik analizinde kullanılan genel prosedür ve teknikler, tipi kırılma türleri, çatlama, aşınma, korozyon, malzeme yorgunlugu, yüksek sıcaklık kırılmaları, sünek ve gevrek kırılma, örnek olay çalışmaları, önlem ve önleyici faaliyetler
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5